Borgmästarbrasset

Fem brassmusiker

Ensemblen uppstod på 1990-talet då Söderhamns musikskola låg i Borg­mästar­­gården på Norrtulls­­gatan. Vi var några musik­skole­elever och en fantastisk lärare. Idag är vi alla profes­sionella musiker.

Uppdrag

Borgmästarbrasset står till ert förfogande.

Vi har en stor, omväxlande repertoar. Från kyrka till farstu­kvist, från skärgård till konsert­lokal. Vi passar in överallt. Kammarvmusik, fanfarer, invigningar, under­hållning, event, mässor och promo­veringar. För att bara ge några förslag.

Om du behöver en brass­kvintett, kontakta oss på för snabbast svar.